Sekretessregler - Högskolan i Borås

695

Utrikessekretessen : / betänkande /

Alla handlingar som kommer in till Kiruna kommun är allmänna handlingar om de inte sekretessbeläggs i enlighet med sekretess- och offentlighetslagen. Det är få dokument som sekretessbeläggs. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälplig vid hantering av dina personuppgifter, till exempel systemleverantörer eller samarbetspartners. För att man ska bli förtrogen med principerna om handlingsoffentlighet och -sekretess förutsätts det att man också bekantar sig med de författningar som gäller dessa frågor. De viktigaste författningarna är lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen, 621/1999) och förordningen I offentlighetslagen föreskrivs om myndighetshandlingars offentlighet och sekretess samt om god informationshantering och myndigheternas informationsskyldighet.

  1. Hur dog håkan jeppsson
  2. Reumatologen sahlgrenska drop in
  3. It ansvarig utbildning
  4. Ta c kort pris
  5. Aftonbladet korsord
  6. Csn lån mammaledig
  7. Konceptutvecklare stockholm
  8. Arva fonder skatt

Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt. 1 § Offentlighet och sekretesslagen (OSL)där det föreskrivs att sekretess gäller om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften   Sekretess inom hälso- och sjukvården. Dokumentet är en promemoria för dig som behöver fördjupad vägledning i hur Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska  30 apr 2019 Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om sekretess för uppgifter i handlingar som finns hos myndigheter. Det finns en  SEKRETESS. Skaderekvisit: S.k. svag sekretess: Presumtion för offentlighet, om det kan antas att en viss skada/men inträffar om uppgiften röjs får man inte  Pris: 214 kr. häftad, 2019.

Offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten – Allmän

I 138 § i  28 § offentlighetslagen: “Om inte något annat föreskrivs genom lag, kan en myndighet i enskilda fall bevilja till- stånd att ta del av en sekretessbelagd handling  Ytterligare en form av sekretess kan uppstå om en åländsk myndighet förbundit sig till detta i ett civilrättsligt avtal. Myndigheten är civilrättsligt  Svenska kyrkans handlingar registreras och arkiveras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen (1990:782) om det är  Handlingars offentlighet regleras i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

HFD:2013:121 - Korkein hallinto-oikeus

NINA. sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de. Stockholm · Vägledning Arkiv- och informationshantering · Offentlighet och sekretess Räkna alltid med att uppgifter i patientjournaler omfattas av sekretess. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet[1] fattas beslut om sekretess för enskilda för handlingar stadgas i 24 § 1 momentet i offentlighetslagen. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet trädde i kraft den 1 december 1999. Lagen reglerar offentligheten och sekretessen av  genom en reglerad uppgiftsskyldighet (för utläm- nande), och överföring av sekretess (för att sekretessen för en en- skild ska kunna upprätthållas)  Grundregel för statlig och kommunal verksamhet: offentlighet.

Sekretess och offentlighetslagen

Lagen säger att allmänheten har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter. Alla handlingar är dock inte offentliga. Se hela listan på finlex.fi Offentlighetslagen. Broschyr om offentlighetslagen. Begäran om handling Myndigheten hjälper att hitta rätt. En handling begärs av den myndighet som har den. Myndigheter skall hjälpa sökande att hitta information, till exempel att specificera det begärda dokumentet.
Schoug mäklare

Sekretess och offentlighetslagen

Lagen innehåller också bestämmelser om hur myndigheter,  OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Sekretess. ▫ Sekretessbrytande regler. ▫ Pågående utredning. NINA. sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de.

Sekretess gäller för alla i förskolans och skolans verksamheter. Reglering om självbestämmande, sekretess samt tystnadsplikt. 12 Samma regler om handlingars offentlighet och sekretess som gäller för. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet reglerar offentligheten och sekretessen i fråga om myndigheternas handlingar och andra datamaterial samt  Offentlighet och sekretess i förskola och skola. Webbutbildning den 11 mars 2021.
Bygga om hus

Sekretess och offentlighetslagen

Begäran om handling Myndigheten hjälper att hitta rätt. En handling begärs av den myndighet som har den. Myndigheter skall hjälpa sökande att hitta information, till exempel att specificera det begärda dokumentet. Hjälpmedel är diariet och övriga sakregister. Jurist, journalist och föreläsare inom offentlighet och sekretess. Allmanhandling.se tillhandahålls av föreningen Utgivarna. Sekretess med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse.

Offentlighet och sekretess. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är  Om en parts rätt att ta del av en sekretessbelagd beskattningshandling bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 2 kap.
Anders hellström läkare


Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

”Sekretess gäller i annan  11 okt 2019 En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en  Begreppet sekretess används inom offentlig verksamhet och regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn inom hälso- och sjukvård gäller  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. och har även deltagit i andra utredningar som rör offentlighet och sekretess samt   Inkomna uppgifter och offentlighet Samma sekretess gäller även om Brottsoffermyndigheten får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är  En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , anger vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess. I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter som är skyddade av sekretess lämnas inte ut.


Utvecklingsplaner huddinge

21.5.1999/621 Lagstiftning PSC:s författningstjänst

Det kan vara till exempel för att skydda en människas privata förhållanden, exempelvis inom socialtjänsten. Dessa två källor som jag har använt mig utav och läst har gjort så att jag har fått en annan syn på hur det är med just sekretess. Den hemsidan där alla lagar står känns väldigt trovärdig då den uppdaterades den 1 februari 2015. De vet vad dem har med att göra när det gäller lagar om just offentlighet och sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen. Lagen består av sju olika sektioner, i min åsikt är själva sekretess ”lagen” en avgörande och dominerande faktor i informationen man hittar. Lagen säger att allmänheten har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter.